Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ANTON I. HUNSBEDT AS

Organisasjonsnummer

989459392

Forretningsadresse

Knabevegen 1188, 4473 KVINLOG

Postadresse

Knabevegen 1188, 4473 KVINLOG

Antall lønnsmottakere

8

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 01.12.2023–01.12.2026
ANTON I. HUNSBEDT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2