Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

A. HOKHOLT ARKITEKTER AS

Organisasjonsnummer

989388061

Forretningsadresse

Josefines gate 29, 0351 OSLO

Postadresse

Josefines gate 29, 0351 OSLO

Antall lønnsmottakere

0

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 31.08.2022–31.08.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

A. HOKHOLT ARKITEKTER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2