Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AKERSHUS MURFORRETNING AS

Organisasjonsnummer

989186213

Forretningsadresse

Bråtevangveien 7, 1970 HEMNES

Postadresse

Bråtevangveien 7, 1970 HEMNES

Webside

www.akershusmur.no

Antall lønnsmottakere

33

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 08.06.2022–08.06.2025

Godkjent opplæringsbedrift

AKERSHUS MURFORRETNING AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 2