Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

JAROTECH AS

Organisasjonsnummer

989161083

Forretningsadresse

Holmquistveien 9, 1394 NESBRU

Postadresse

Postboks 142, 1378 NESBRU

Antall lønnsmottakere

14

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 14.05.2021–14.05.2024
JAROTECH AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3