Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AALAND AS

Organisasjonsnummer

988950548

Forretningsadresse

Engenes 3B, 4865 ÅMLI

Postadresse

Engenes 3B, 4865 ÅMLI

Antall lønnsmottakere

6

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 18.03.2024–18.03.2027

Yrkesskadeforsikring

AALAND AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1