Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

VIKANES BUNGUM ARKITEKTER AS

Organisasjonsnummer

988889164

Forretningsadresse

Strandgata 202, 5525 HAUGESUND

Postadresse

Postboks 358, 5501 HAUGESUND

Antall lønnsmottakere

7

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 07.06.2024–07.06.2027
VIKANES BUNGUM ARKITEKTER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2