Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

IPD NORWAY AS

Organisasjonsnummer

988829951

Forretningsadresse

Langhusveien 101, 1405 LANGHUS

Postadresse

Langhusveien 101, 1405 LANGHUS

Antall lønnsmottakere

0

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 31.08.2021–31.08.2024
IPD NORWAY AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2