Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ALLIANCE ARKITEKTURSTUDIO AS

Organisasjonsnummer

988437433

Forretningsadresse

Trondheimsveien 72, 0565 OSLO

Postadresse

Postboks 2139 Grünerløkka, 0505 OSLO

Webside

www.allark.no

Antall lønnsmottakere

7

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 20.09.2023–20.09.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

ALLIANCE ARKITEKTURSTUDIO AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2