Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ALVDAL GRAVESERVICE AS

Organisasjonsnummer

988414352

Forretningsadresse

Hauståsen 20, 2560 ALVDAL

Postadresse

Aumliveien 4C, 2500 TYNSET

Webside

www.alvdalgraveservice.no

Antall lønnsmottakere

12

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 14.08.2023–14.08.2026

Godkjent opplæringsbedrift

ALVDAL GRAVESERVICE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2