Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

HAMRE ENTREPRENØR AS

Organisasjonsnummer

988299995

Forretningsadresse

Totrævegen 44, 5650 TYSSE

Postadresse

Postboks 280 Rådal, 5858 BERGEN

Antall lønnsmottakere

3

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 13.01.2022–13.01.2025
HAMRE ENTREPRENØR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2