Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

BIRKEN & CO AS

Organisasjonsnummer

988251437

Forretningsadresse

Welhavens vei 15, 4319 SANDNES

Postadresse

Welhavens vei 15, 4319 SANDNES

Antall lønnsmottakere

12

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 15.03.2023–15.03.2026
BIRKEN & CO AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Geoteknikk

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Geoteknikk

Tiltaksklasse 2