Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

VVS- 24 AS

Organisasjonsnummer

987916117

Forretningsadresse

Stakkevollvegen 69F, 9010 TROMSØ

Postadresse

Stakkevollvegen 69F, 9010 TROMSØ

Webside

www.vvs24.com

Antall lønnsmottakere

30

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 20.04.2023–20.04.2026

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

VVS- 24 AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3