Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

TEKNACONSULT AS

Organisasjonsnummer

987806826

Forretningsadresse

Luramyrveien 25A, 4313 SANDNES

Postadresse

Luramyrveien 25A, 4313 SANDNES

Webside

www.teknaconsult.no

Antall lønnsmottakere

11

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 01.12.2022–01.12.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

TEKNACONSULT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3