Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AASEBØ SAG AS

Organisasjonsnummer

987701455

Forretningsadresse

Åsebøvegen 187, 5307 ASK

Postadresse

Åsebøvegen 187, 5307 ASK

Antall lønnsmottakere

27

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 12.04.2024–12.04.2027

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

AASEBØ SAG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Våtrom (i boliger)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Lufttetthet (i nye boliger)

Tiltaksklasse 1