Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AUSTEVOLL BYGG AS

Organisasjonsnummer

987606002

Forretningsadresse

Indreholmen 43, 5392 STOREBØ

Postadresse

Indreholmen 43, 5392 STOREBØ

Antall lønnsmottakere

10

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 04.06.2024–04.06.2027

Godkjent opplæringsbedrift

AUSTEVOLL BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1