Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AB ARKITEKTER AS

Organisasjonsnummer

987328762

Forretningsadresse

Kråkerøyveien 2, 1671 KRÅKERØY

Postadresse

Postboks 858, 1670 KRÅKERØY

Antall lønnsmottakere

1

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 25.05.2022–25.05.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

AB ARKITEKTER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 2