Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AKI PROSJEKT HERMANSEN

Organisasjonsnummer

987073365

Forretningsadresse

Grønlivegen 2, 3520 JEVNAKER

Postadresse

Grønlivegen 2, 3520 JEVNAKER

Webside

www.akipro.no

Antall lønnsmottakere

0

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 24.07.2023–24.07.2026
AKI PROSJEKT HERMANSEN er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Miljøsanering

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1