Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

TOPOS ARKITEKTUR OG DESIGN AS

Organisasjonsnummer

986997938

Forretningsadresse

Langelandsfaret 58, 2214 KONGSVINGER

Postadresse

Postboks 146, 2201 KONGSVINGER

Webside

www.toposark.no

Antall lønnsmottakere

2

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 30.05.2022–30.05.2025
TOPOS ARKITEKTUR OG DESIGN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 2