Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

GRAVETEKNIKK AS

Organisasjonsnummer

986980210

Forretningsadresse

Brevikveien 30, 1455 NORDRE FROGN

Postadresse

Brevikveien 30, 1455 NORDRE FROGN

Webside

www.graveteknikk.no

Antall lønnsmottakere

7

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 31.08.2022–31.08.2025
GRAVETEKNIKK AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1