Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

DOKKA ENTREPRENØR AS

Organisasjonsnummer

986652469

Forretningsadresse

Dokken 3, 2870 DOKKA

Postadresse

Dokken 3, 2870 DOKKA

Webside

www.deas-gruppen.no

Antall lønnsmottakere

47

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 05.07.2022–05.07.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

DOKKA ENTREPRENØR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Miljøsanering

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 3