Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

RYCON AS

Organisasjonsnummer

986600825

Forretningsadresse

Fjelltunvegen 3, 4103 JØRPELAND

Postadresse

Fjelltunvegen 3, 4103 JØRPELAND

Webside

rycon.as

Antall lønnsmottakere

7

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 13.12.2021–13.12.2024
RYCON AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 3