Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ABEL-ARKITEKTER ABEL-SCHJELDERUP

Organisasjonsnummer

985888507

Forretningsadresse

Lise Maries vei 20B, 1459 NESODDEN

Postadresse

Lise Maries vei 20B, 1459 NESODDEN

Webside

www.abelarkitekter.no

Antall lønnsmottakere

0

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 26.09.2022–26.09.2025

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

ABEL-ARKITEKTER ABEL-SCHJELDERUP er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Brannkonsept

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Lydforhold og vibrasjoner

Tiltaksklasse 2