Sentral godkjenning av føretak

SOLLI ARKITEKTKONTOR

Organisasjonsnummer
985754799
Forretningsadresse
Griffenfelds gate 1D, 7012 TRONDHEIM
Postadresse
Griffenfelds gate 1D, 7012 TRONDHEIM
Antall lønnsmottakere
0
Foretaket har ingen gyldig godkjennelse.

SOLLI ARKITEKTKONTOR er godkjent innen følgende områder:
FunksjonFagområdeTiltaksklasse