Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ANNE FRØYDIS LINNERUD SIV ARK MNAL

Organisasjonsnummer

985752729

Forretningsadresse

Gråbrødreveien 17, 0377 OSLO

Postadresse

Gråbrødreveien 17, 0377 OSLO

Antall lønnsmottakere

0

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 23.07.2021–23.07.2024
ANNE FRØYDIS LINNERUD SIV ARK MNAL er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 2