Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AREAL BYGG AS

Organisasjonsnummer

985731926

Forretningsadresse

Stamveien 7, 1481 HAGAN

Postadresse

Stamveien 7, 1481 HAGAN

Antall lønnsmottakere

38

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 24.05.2022–24.05.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

AREAL BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning

Tiltaksklasse 2