Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ALGECO NORWAY AS

Organisasjonsnummer

985729220

Forretningsadresse

Maskinveien 28, 4033 STAVANGER

Postadresse

Postboks 245, 4068 STAVANGER

Webside

www.malthus.no

Antall lønnsmottakere

87

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 27.04.2022–27.04.2025

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

ALGECO NORWAY AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2