Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ÅLESUND HUS AS

Organisasjonsnummer

985681112

Forretningsadresse

Ellingsøyvegen 330, 6057 ELLINGSØY

Postadresse

Ellingsøyvegen 330, 6057 ELLINGSØY

Antall lønnsmottakere

5

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 04.02.2022–04.02.2025
ÅLESUND HUS AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Brannkonsept

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2