Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

BYGGMESTEREN HØNEFOSS AS

Organisasjonsnummer

985432767

Forretningsadresse

Kilemokroken 35, 3516 HØNEFOSS

Postadresse

Postboks 1143 Flattum, 3503 HØNEFOSS

Antall lønnsmottakere

20

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 18.08.2023–18.08.2026

Godkjent opplæringsbedrift

BYGGMESTEREN HØNEFOSS AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 1