Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

SP-MASKIN AS

Organisasjonsnummer

985411522

Forretningsadresse

c/o Steinar Hugo Pedersen, Audun Raudes gate 37B, 9405 HARSTAD

Postadresse

c/o Steinar Hugo Pedersen, Audun Raudes gate 37B, 9405 HARSTAD

Antall lønnsmottakere

1

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 15.06.2021–15.06.2024

Godkjent opplæringsbedrift

SP-MASKIN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Miljøsanering

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2