Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

BYGGMESTER RAGNAR MJÅLAND AS

Organisasjonsnummer

985234299

Forretningsadresse

Svalåsryggen 14, 4645 NODELAND

Postadresse

Svalåsryggen 14, 4645 NODELAND

Antall lønnsmottakere

4

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 01.12.2023–01.12.2026

Godkjent opplæringsbedrift

BYGGMESTER RAGNAR MJÅLAND AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1