Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ØKONOMIBYGG ARKITEKTUR AS

Organisasjonsnummer

985223769

Forretningsadresse

Kristins vei 24, 0669 OSLO

Postadresse

Kristins vei 24, 0669 OSLO

Webside

www.okonomibygg.no

Antall lønnsmottakere

1

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 12.09.2023–12.09.2026

Ansvarsforsikring

ØKONOMIBYGG ARKITEKTUR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1