Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

DONAR AS

Organisasjonsnummer

985200815

Forretningsadresse

Espehaugen 40, 5258 BLOMSTERDALEN

Postadresse

Espehaugen 40, 5258 BLOMSTERDALEN

Webside

www.donar.no

Antall lønnsmottakere

32

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 07.09.2023–07.09.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

DONAR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Taktekkingsarbeid

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Arbeid på bevaringsverdige byggverk

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 3