Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ANDRESEN OG SØNN AS

Organisasjonsnummer

985169136

Forretningsadresse

Refstad allé 1, 0586 OSLO

Postadresse

Refstad allé 1, 0586 OSLO

Antall lønnsmottakere

13

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 05.12.2022–05.12.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

ANDRESEN OG SØNN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1