Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ALFRED HELLAND BYGG

Organisasjonsnummer

985154783

Forretningsadresse

Solåsen 7, 5412 STORD

Postadresse

Solåsen 7, 5412 STORD

Antall lønnsmottakere

1

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 23.08.2022–23.08.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

ALFRED HELLAND BYGG er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1