Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ARCA NOVA ENTREPRENØR AS

Organisasjonsnummer

984925360

Forretningsadresse

Borgeveien 1, 1653 SELLEBAKK

Postadresse

Postboks 23, 1650 SELLEBAKK

Webside

www.arcanova.no

Antall lønnsmottakere

42

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 30.06.2021–30.06.2024

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

ARCA NOVA ENTREPRENØR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Miljøsanering

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2