Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AIBEL AS

Organisasjonsnummer

984735227

Forretningsadresse

Vestre Svanholmen 14, 4313 SANDNES

Postadresse

Postboks 300 Forus, 4068 STAVANGER

Webside

www.aibel.com

Antall lønnsmottakere

3697

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 08.09.2021–08.09.2024

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

AIBEL AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Installasjon av brannalarmanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Installasjon av ledesystem

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2