Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

SIRDAL HYTTER OG HUS AS

Organisasjonsnummer

984669712

Forretningsadresse

Storebakkmyr 23, 4440 TONSTAD

Postadresse

Storebakkmyr 23, 4440 TONSTAD

Antall lønnsmottakere

4

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 16.12.2022–16.12.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

SIRDAL HYTTER OG HUS AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1