Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

A/STAB AS

Organisasjonsnummer

984548648

Forretningsadresse

Ulsmågvegen 7, 5224 NESTTUN

Postadresse

Ulsmågvegen 7, 5224 NESTTUN

Webside

www.a-stab.no

Antall lønnsmottakere

30

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 08.09.2022–08.09.2025
A/STAB AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Brannkonsept

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Miljøsanering

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Overordnet ansvar for kontroll

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Våtrom (i boliger)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Lufttetthet (i nye boliger)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Brannsikkerhet

Tiltaksklasse 3