Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ALGLASS AS

Organisasjonsnummer

984428979

Forretningsadresse

Kvalamarka 19, 5514 HAUGESUND

Postadresse

Kvalamarka 19, 5514 HAUGESUND

Antall lønnsmottakere

10

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 03.11.2023–03.11.2026

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

ALGLASS AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning

Tiltaksklasse 3