Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ABC ELEKTRO TEAM AS

Organisasjonsnummer

984259360

Forretningsadresse

Trøskenveien 36, 1712 GRÅLUM

Postadresse

Trøskenveien 36, 1712 GRÅLUM

Antall lønnsmottakere

16

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 08.12.2022–08.12.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

ABC ELEKTRO TEAM AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Brannalarmanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Ledesystem

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Installasjon av brannalarmanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Installasjon av ledesystem

Tiltaksklasse 3