Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

OBAS ØST AS

Organisasjonsnummer

983805183

Forretningsadresse

Dråpen 16, 3036 DRAMMEN

Postadresse

Dråpen 16, 3036 DRAMMEN

Antall lønnsmottakere

39

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 18.08.2023–18.08.2026

Godkjent opplæringsbedrift

OBAS ØST AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Arbeid på bevaringsverdige byggverk

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 3