Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AQUA VVS SENTERET AS

Organisasjonsnummer

983357601

Forretningsadresse

Torsvang 4, 3271 LARVIK

Postadresse

Torsvang 4, 3271 LARVIK

Antall lønnsmottakere

7

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 13.10.2022–13.10.2025

Godkjent opplæringsbedrift

AQUA VVS SENTERET AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2