Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

SETTEVIK ASFALT AS

Organisasjonsnummer

983347584

Forretningsadresse

Ringeriksveien 516, 1340 SKUI

Postadresse

Ringeriksveien 516, 1340 SKUI

Antall lønnsmottakere

8

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 27.04.2022–27.04.2025

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

SETTEVIK ASFALT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2