Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ARILD BØE MASKINENTREPRENØR

Organisasjonsnummer

983190618

Forretningsadresse

Einavegen 1324, 2843 EINA

Postadresse

Einavegen 1324, 2843 EINA

Antall lønnsmottakere

0

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 28.05.2021–28.05.2024
ARILD BØE MASKINENTREPRENØR er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1