Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

INGENIØRFIRMA T JESPERSEN AS

Organisasjonsnummer

983190553

Forretningsadresse

Fagernesveien 1, 8514 NARVIK

Postadresse

Fagernesveien 1, 8514 NARVIK

Antall lønnsmottakere

14

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 17.11.2022–17.11.2025

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

INGENIØRFIRMA T JESPERSEN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 3