Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

RIVCO AS

Organisasjonsnummer

982990963

Forretningsadresse

Henrik Wergelands gate 19, 4612 KRISTIANSAND S

Postadresse

Henrik Wergelands gate 19, 4612 KRISTIANSAND S

Webside

www.rivco.no

Antall lønnsmottakere

14

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 03.05.2022–03.05.2025
RIVCO AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2