Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AGRAFF ARKITEKTUR AS

Organisasjonsnummer

982787033

Forretningsadresse

Olav Tryggvasons gate 19, 7011 TRONDHEIM

Postadresse

Olav Tryggvasons gate 19, 7011 TRONDHEIM

Webside

www.agraff.no

Antall lønnsmottakere

23

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 12.12.2022–12.12.2025
AGRAFF ARKITEKTUR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 3