Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

TEVAS AS

Organisasjonsnummer

982715199

Forretningsadresse

Midtunhaugen 13A, 5224 NESTTUN

Postadresse

Midtunhaugen 13A, 5224 NESTTUN

Antall lønnsmottakere

15

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 05.10.2022–05.10.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

TEVAS AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 2