Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

MASKINENTREPRENØR KRISTIAN KRISTIANSEN AS

Organisasjonsnummer

982585058

Forretningsadresse

Fagernesveien 4, 8514 NARVIK

Postadresse

Fagernesveien 4, 8514 NARVIK

Antall lønnsmottakere

53

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 08.01.2024–08.01.2027

Godkjent opplæringsbedrift

MASKINENTREPRENØR KRISTIAN KRISTIANSEN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1