Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ARK AMA AS

Organisasjonsnummer

982534860

Forretningsadresse

Ordfører Voldens vei 9, 1850 MYSEN

Postadresse

Ordfører Voldens vei 9, 1850 MYSEN

Antall lønnsmottakere

5

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 08.01.2024–08.01.2027

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

ARK AMA AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3